Социален проект в Кърджали ще подпомага 350 деца и семейства от уязвими групи

  • 20:49, 22 February 2024
  • 1,474 Преглеждания

Нов проект на община Кърджали ще предоставя комплекс от социални услуги, включително в домашна среда. Той е насочен към най-рисковите и уязвими групи.

Коментари

Гледайте също