Паралелните вселени

  • 21:20, 26 април 2018
  • 7.9k Преглеждания

Всички ефекти и частици материя, които наблюдаваме във Вселената, може да се окажат само проекция в една своеобразна холограма. Едновременно с нашата, съществуват и други Вселени с повече или по-малко измерения, а това, което не се връзва във физичните теории, може да бъде приписано на хипотезата, че Вселената е холограма. Японци доказаха математически холографския принцип, според който гравитацията в нашата Вселена е следствие на вибрация на струни. Те пък са проекция на безгравитационна Вселена с едно измерение. Някои теоретични физици вярват, че съществува вселена,обратна, огледална на нашата, където времето се движи в обратна посока. От нашата гледна точка и положение в пространството, времето в паралелна вселена се движи назад. Гост в студиото е проф. Лъчезар Филипов.

Коментари

Гледайте също