Управление на масовите възприятия

  • 18:45, 25 юни 2020
  • 8.2k Преглеждания

Кои са онези автоматични реакции, които отварят вратите за възможно дирижиране на масовото поведение? Как биологичната и социална еволюция на човекът се използва, когато говорим за управление на масовите възприятия? Колко са моделите на поведение и как се използват при моделиране на определено мислене и поведение. Гост в този епизод на предаването е проф. Чавдар Христов, преподавател в Софийския университет „Климент Охридски“, факултет по журналистика масова комуникация.

Коментари

Гледайте също

Търси в „Без формат“